کمیته دایمی «كنفرانس مهندسي برق ايران» پس از دو دهه فعالیت در جهت پیشبرد اهداف كنفرانس و گسترش و ارتقاء سطح همکاری¬ها اکنون موفق به اخذ مجوز تاسیس«انجمن علوم مهندسي برق ايران» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است تا بتواند فعالیت‌های خود را به گونه‌ای سازمان یافته‌تر و با حضوری موثرتر از گذشته در گستره‌ای وسیع¬تر، دنبال نماید.

با توجه به مراتب فوق و نقش محوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حمایت و پیشبرد برنامه‌های «انجمن» و همچنین تشویق همکاری‌های متقابل، فرم عضویت را تکمیل و به همراه موارد درخواستي در فرم عضويت به دبیرخانه انجمن ارسال گردد.

تلفن دبیرخانه: 66485856

فاکس: 66495433


نشانی :خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه اتاق 612

لطفاً برای دریافت فرم عضویت کلیک کنید.