نشانی دبیر خانه کنفرانس:تهران - بزرگراه چمران - ولنجک - بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 317

تلفن: 22431800(021) و 29904146(021)

تلفن همراه: 2874383 0910 و 1655250 0935

تلفکس: 22431800(021)

کد پستی: 63113 - 19819

آدرس پست الکترونیکی: icee2014@sbu.ac.ir


نشانی دبیرخانه دائمی کنفرانس : تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه دوم، اتاق 201، تلفکس: 66485857