گسترش دانش فنی و تبادل آخرین دستاوردهای علمی- تحقیقاتی توسط صنعتگران، پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور و پیگیری رویدادهای علمی و تجاری مرتبط با علوم مهندسی برق و نمایش تمامی این توانمندی¬ ها از مهمترین عوامل برگزاری بیست و دومین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی برق ایران است.

  فرم پیش ثبت نام نمایشگاه

  نقشه شماره یک نمایشگاه

  نقشه شماره دو نمایشگاه

ردیف نوع غرفه خدمات ارائه شده هزینه هر متر (به ریال)
1 غرفه 9 متری دیواره، نورپردازی، پریز برق، یک میز و دو عدد صندلی، سر درب غرفه و ثبت نام دونفر بصورت رایگان در کنفرانس 900/000
2 غرفه بیش از 9 متر دیواره، نورپردازی، پریز برق، یک میز و دو عدد صندلی، سر درب غرفه و ثبت نام دونفر بصورت رایگان در کنفرانس با تخفیف 20 درصدی