هزینه های ثبت نام

مقالات پذیرفته ثبت نام تا 1393/01/17 ثبت نام تا 1393/01/31 ثبت نام پس از 1393/01/31
مقالات 3/000/000 ریال 4/000/000 ریال مقالات حذف می شوند
یک مقاله از داوران کنفرانس (با بیش از 5 مقاله داوری) 2/000/000 ریال 3/000/000 ریال مقالات حذف می شوند
مقالات خارج از کشور 300 $ 350 $

مبلغ 300 هزارتومان ذکر شده جهت ثبت نام مقالات با احتساب 50 هزارتومان پرداختی اولیه است و اکنون جهت ثبت نام مقالات پذیرفته شده، باید مبلغ 250 هزار تومان پرداخت شود
هزینه ثبت نام در کارگاه های آموزشی
مدت کارگاه دانشجویی
تا 1393/02/10
دانشجویی
از 1393/02/11به بعد
عادی
تا 1393/02/10
عادی
از 1393/02/11به بعد
4ساعت 750/000 1/000/000 ریال 1/500/000 ریال 2/000/000 ریال
8ساعت 1/250/000 1/500/000 ریال 2/500/000 ریال 3/000/000 ریال
12ساعت 1/750/000 2/000/000 ریال 3/500/000 ریال 4/000/000 ریال • مبلغ 500/000 ریال پرداختی اولیه می تواند فقط در یکی از ثبت نام های فوق کسر شود.
 • اعضای IEEE و اعضای انجمن علوم مهندسی برق ایران از تخفیف 20 درصدی برخوردار هستند.
 • لطفا برای واریز هزینه ثبت نام از تاریخ 1393/01/06 اقدام فرمایید.
 • هزینه ثبت نام مقاله ( 3 میلیون ریال) جهت یک نفر از نویسندگان مقاله است و شامل شرکت در جلسات، پذیرایی ها و سه روز ناهار و کیف و مدارک کنفرانس است.
 • بقیه نویسندگان می توانند جهت شرکت، ثبت نام نمایند.
 • برای اسکان با خوابگاه خودگردان دانشگاه موافقت گردیده که در صورت امکان مکانی را جهت اسکان اساتید و دانشجویان مسافر تدارک نمایند. مراتب متعاقباً در قسمت "اسکان" سایت اطلاع رسانی می گردد.دستورالعمل ارسال مقالات:

 • نویسندگان مقالات پذیرفته شده لازم است جهت انجام تصحیحات خواسته شده توسط داوران به سایت easychair مراجعه نمایند تا پس از اعمال آن تغییرات، مقاله را جهت ارائه نهایی به کنفرانس بفرستند.
 • مقالات پذیرفته شده باید قبل از ارائه به کنفرانس در شکل استاندارد IEEE در سایت PDF-eXpress(به آدرس: ) چک شوند. جهت دریافت فایل راهنما را کلیک کنید.
 • مقالاتی که به زبان فارسی ارائه گردیده باید عنوان مقاله و نام نویسنده (گان) به زبان فارسی وارد easychair گردد.
 • نویسندگان مقالات پذیرفته شده می بایست قبل از ارائه نسخه نهایی، فرم (برای مقالات زبان فارسی) و فرم (برای مقالات به زبان انگلیسی) را تکمیل کنند.
 • نکته: باید یک پوشه شامل فرم کپی رایت و فایل pfd مقاله بصورت فشرده تحت فایل " .zipشماره مقاله" تهیه و در سایت easychair بارگذاری شود.(مقالات فارسی صفحه اول مقاله خود را با فرمت MS Word در فایل فشرده شده قرار دهند. )
 • عنوان مقاله و نام نویسنده (گان) و ترتیب آنها در مقالات پذیرفته شده غیرقابل تغییر است.
 • موارد مرتبط با الگوی مقالات بررسی شوند. این موارد شامل نام نویسندگان و نام سازمان متبوعه آنها، چکیده، مراجع، شکل ها، جداول و ... است، الگوی مقالات را از جدول زیر تهیه نمائید. بدیهی است کنفرانس از چاپ مقالاتی که طبق الگوهای جدول زیر تهیه نشوند، معذور است.

 • الگوی مقالات فارسی LaTeX
  *(Bibliography Files)
  LaTeX Archive Contents
  (PDF, 63 KB)
  Microsoft Word 2003

  -------

 • ابتدا باید هزینه ثبت نام مقاله طبق تعرفه اعلان شده در صفحه پرداخت گردد. سپس حداکثر 48 ساعت پس از واریز این مبلغ، سایت easychair برای دریافت نسخه نهایی (Final version) فعال می گردد.