نام و نام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی دانشگاه شغل/سمت
دکتر سید ابراهیم افجه ای دکترا برق- قدرت ایالتی نیو مکزیکو امریکا رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر علی اکبر افضلیان دکترا مهندسی کنترل دانشگاه شیفیلد، انگلستان رئیس دانشگاه پردیس شهید عباسپور
دکتر علی جلالی دکترا الکترونیک Supelec-Rennes فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فریدون شمس دکترا کامپیوتر- نرم افزار منچستر - انگلستان دبیر کنفرانسCSICC 2014
دکتر محمد عشقی دکترا الکترونیک دیجیتال ایالتی اوهایو- امریکا دبیر کنفرانس ICEE 2014
دکتر رضا مسعودی دکترا فیزیک کانادا معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اسفندیار مهرشاهی دکترا مخابرات صنعتی شریف معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر اسلام ناظمی دکترا مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات علوم و تحقیقات مدیر دفتر توسعه فناوری اطلاعات آموزش کل دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امید هاشمی پور دکترا الکترونیک دولتی آرکانزاس معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر